Nieuwsbrieven De Venne                                                         

Snavelzegge 07       Ouderenquete        Klankbordgroep


De jaarkalender

Lees meer..... 

             

Nieuws vanuit de klassen                                        

De Kikkers           Voorleestips


Nieuwsbrieven bredeschool De Weide

Weideinfo 07 2013/2014


De Venne is een oecumenische basisschool waar kinderen en ouders zich veilig en thuis kunnen voelen. We streven naar een veilig leef-en werkklimaat door structuur aan te bieden en respectvol met elkaar om te gaan. Dit gebeurt in een rustige omgeving, waarbinnen waarden en normen duidelijk zijn.

    

De Venne

“oase” in Purmerend

In alle groepen

Ontdek je jouw talent