Het schooljaar is weer van start gegaan. De verhuizing is goed verlopen en alle klassen zijn in de laatste week van de vakantie ingericht door de leerkrachten. Wij hopen dat iedereen een fijne zomervakantie heeft gehad en lekker is uitgerust. Wij wensen u en vooral de kinderen weer een fijn schooljaar toe!

 

En een bijzonder schooljaar zal het zeker worden: het laatste jaar van De Venne op de locatie van De Weide voor de groepen 3 t/m 8.

Samen gaan we er goed jaar van maken met mooie herinneringen!

 

Met Vriendelijke groeten,

Femke Tump

 

Maandag 23 september ging juf Linda haar trouwen nog even over doen op school. De voorzitter van de Oudervereniging, die tevens trouwambtenaar is, heeft hun in het bijzijn van alle kinderen nogmaals getrouwd.
Iedereen was heel enthousiast tijdens deze bijzondere gebeurtenissen. Hoe vaak maak je nou mee dat je juf gaat trouwen? 

 

 

Informatieavond HGPD en Cyberpesten

 

Op donderdag 31 januari jl. was er een informatieavond voor de ouders over HGPD en Cyberpesten. Een twintigtal ouders hebben deze avond bezocht. De avond werd geleid door Martijn van Baarsen van de Schoolbegeleidingsdienst.

 

Op deze avond werden de ouders geïnformeerd over wat HGPD is en hoe de school daar invulling aan geeft. HGPD staat voor handelingsgerichte proces diagnostiek.

HGPD is bedoeld om te kinderen met speciale hulpvragen effectiever te begeleiden. Ervaring in de leerlingbegeleiding leert dat leerkrachten en andere specialisten teveel de nadruk leggen op de tekorten in een kind, die vervolgens met extra programma's al of niet worden weggewerkt. Doordat bij een dergelijke aanpak in verhouding veel tijd en energie wordt gestoken in het helder krijgen van de 'diagnose', komt de begeleiding en de hulp vaak laat (soms te laat) op gang. Een diagnose werkt bovendien nogal stigmatiserend: het kind 'heeft' dit en 'is' zus en zo. Dergelijke constateringen leiden vaak niet direct tot oplossingen: het kind wordt als het ware te lang aan zijn lot overgelaten. Met HGPD willen we eerder tot oplossingen komen en effectiever werken aan de speciale begeleiding van kinderen. Die begeleiding is dan beter afgestemd op de onderwijsbehoefte, de hulpvraag van het kind.

De pijlers waar HGPD op rust zijn: pedagogisch optimisme met oog voor relatie (leerlingleerkracht–ouder-omgeving), competentie (accent op: wat kan je wel, waar ben je goed in) en autonomie (zelfstandigheid, eigenaarschap). De kinderen leren hoe ze moeten leren. (aanleren strategieën, zelf oplossingen bedenken, waar kun je het opzoeken of vinden en plannen) en samenwerken met de ouders (partners).

 

Het tweede deel van de avond ging over Cyberpesten. Gelukkig hebben we er op onze school nauwelijks of niet mee te maken, maar onder het moto voorkomen is beter dan genezen werd ook dit onderwerp goed ontvangen. Met de ouders werd gesproken over het verschil tussen plagen en pesten en over de verschillende vormen van (cyber) pesten. Welke signalen je bij een kind kan herkennen wanneer hij of zij gepest wordt (op internet). En hoe je als ouder en school daar iets mee kan en iets mee moet om het pestgedrag te stoppen. Ook werd er gekeken naar de kenmerken van de pester(s), de meelopers en de buitenstaanders.

Tevens werden de ouders geïnformeerd over de wijze waarop ouders (en school) in de gaten kunnen houden wat de kinderen op het internet doen. Belangrijkste daarbij is om met de kinderen in gesprek te zijn en te praten over de voor – en nadelen (gevaren) van het internetgebruik. (MSN, Facebook, Twitter, Whatsapp, Games, Virussen, Sites, enzovoorts)

 

 

Hartelijke groet, namens het team van de Venne,

 

Leonard van Koningsbruggen

 

Informatiestukje informatieavond HGPD en Cyberpesten van Monique Hellingman (moeder Jean, groep 8)

 

 

 


 

Kinderen maken tuinontwerp bij brede school de Weide

 

 

Clup Welzijn geeft kinderen de kans mee te werken aan de verbetering van hun omgeving.

 

Bij brede school de Weide ligt een kaal getrapt stuk gras met wat struiken. De kinderen van groep 4, 5 en 6 gingen tijdens het jeugdbuurtwerkproject ‘Natuur verandert met de bewoners’ de uitdaging aan om ontwerpen te maken voor de verbetering van dit stuk tuin.

 

 

Ter inspiratie bezochten ze tuinen van buurtbewoners. Ook kwamen Ester Brun en Bert Cornellisse, ontwerpers van de Gemeente Purmerend, op school vertellen waar je aan moet denken als je een ontwerp maakt.

 

Loes van Vlijmen, van de wijkkerngroep, gaf de kinderen ideeën voor wat je allemaal in die tuin zou kunnen zetten. Nirell, Nora en Sanne willen; ‘Fruitbomen om onder te zitten en hutjes om in te chillen’.

En zo waren er nog veel meer leuke, mooie en handige ideeën.

Bert Cornelisse: ‘Wij waren verrast door de enorme knip en plak lust van de kinderen om hun tuinplan zichtbaar te maken. Stokjes, plastic bekertjes, rietjes, kralen, alles werden gebruikt.

Ester en ik hebben nu 12 ontwerpen die we gaan samen voegen naar één tuinplan’.

Als alles voorspoedig gaat wordt de tuin volgend voorjaar gerealiseerd.

 


Brede School De Weide viert eerste lustrum

 

 

 

PURMEREND - Vijf jaar geleden begonnen basisscholen De Venne en De Weidevogels, samen met Kinderopvang Purmerend,  in een noodlokaal in de Weidevenne te Purmerend. Onlangs werd het eerste lustrum uitbundig gevierd met een sponsorloop.

 

De opbrengst van deze sportieve activiteit is bestemd voor de aankleding van het huidige gebouw aan de Loirestraat: Brede School De Weide.

Oecumenische basisschool De Venne en openbare basisschool De Weidevogels vormen samen met participanten als Kinderopvang Purmerend, Spurd en Odion gezamenlijk Brede School De Weide.Aan het vijfjarig bestaan van De Weide is uitgebreid aandacht geschonken.

Femke Tump is locatiecoördinator van De Venne en tevens juf van groep 1 en 2 van De Venne. Volgens haar kent het principe van een Brede School vele voordelen. 'Brede School De Weide is een gebouw dat open is van 07.00 tot 19.00 uur. Voor de kleuters die naar groep 1 gaan, is de school vaak niet geheel nieuw. Ze kennen het al van de kinderopvang Purmerend. Omdat ook de voor- en naschoolse opvang er gevestigd is, kunnen ze gewoon in hetzelfde pand blijven. Dat is praktisch, functioneel en het geeft een veilig gevoel. Bovendien is het niet alleen voordelig voor de kinderen. Ook de leerkrachten en andere betrokkenen zijn in staat veel beter samen te werken.

Het lustrum werd onder meer gevierd met een sponsorloop, georganiseerd door de twee basisscholen De Venne en De Weidevogels. Momenteel is nog niet exact bekend wat de opbrengst zal zijn, maar juf Femke gaat, gezien de grote opkomst van leerlingen, uit van ruim tweeduizend euro. 'En dat is een fantastisch bedrag. Daar zijn we erg blij mee. Het geld willen we gebruiken voor de aankleding in en om de school. Door alle bezuinigingen hebben wij ook maar een beperkt budget om de school mooi aan te kleden. Vooral voor onze gezamenlijke ruimtes ontbreken de middelen. Dus met behulp van de sponsorloop willen we in de gemeenschappelijke gang leuke schilderijen plaatsen en ook het plein van de school kan nog heel goed een extra toestel gebruiken.

Door de opening van de Melkwegbrug hopen leerkrachten van De Weide dat er meer ouders zullen zijn die een keuze zullen maken voor deze Brede School in Weidevenne. 'Door de brug is er toch een betere verbinding met onze school en bijvoorbeeld de binnenstad van Purmerend en de bloemenbuurt. Ouders zijn altijd welkom voor meer informatie over De Weide', aldus Femke Tump

(Bron: Het Zondagochtendblad)